Classification Survey

Klas Survey

İLETİŞİM

Uluslararası sularda ticaret yapan gemilerin uyması gereken emniyet ve çevre koruma düzenlemeleri vardır. Bu düzenlemeler Uluslararası Denizcilik örgütü tarafından belirlenmektedir. Klas kuruluşları açık denizdeki gemilerin teknik standartlara uygun olduğunu onaylar ve bunun için düzenli surveyler yapar. Gemi sahiplerinin gemiyi tescil ettirebilmesi için bir klas kuruluş tarafından verilen serfikaya ihtiyacı vardır. Bu sertifika geminin klaslama standartlarına uygun olduğunu göstermektedir.

Atlas Shipping 13 adet klas kuruluşundan yetkili olup, bu kuruluşlar tarafından verilen ID kartlara sahiptir. Gemi sahipleri için düzenli olarak klaslama surveyi düzenliyor ve gerekli belge işlemlerini gerçekleştiriyoruz.