ISM/ISPS-Bedieningselementen

Contact

De International Safety Management Code (ISM) bevat procedures voor het uitvoeren van interne en externe audits, zowel aan boord als op landinrichtingen om ervoor te zorgen dat het systeem wordt geïmplementeerd. De ervaren en gecertificeerde ISM-auditors van Atlas Shipping voeren namens u interne ISM-audits uit. ISM-audits kunnen aan boord of in de faciliteit worden uitgevoerd.

Vlaggenstaatinspecties

Classificatie-Enquête

Verzekeringsonderzoek

ISM/ISPS-Bedieningselementen

Plannen en Berekeningen

Certificeringen Zeevarenden