Marine Survey

Contact

Atlas Shipping B.V. We bieden veel verschillende surveydiensten aan in het kader van Ship & Cargo Survey-diensten. Onze enquêtediensten worden volledig voor onze klanten uitgevoerd door onze deskundige medewerkers.

Vlaggenstaatinspecties

Classificatie-Enquête

Verzekeringsonderzoek

ISM/ISPS-Bedieningselementen

Plannen en Berekeningen

Certificeringen Zeevarenden